CNPL tháng 3/2022 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 200 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau

I. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 187/QĐ-NHNN đề ngày 22/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Quyết định có những nội dung chính sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước bao gồm:

  • Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); và
  • Thủ tục chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng).

2. Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

  • Thủ tục cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng);
  • Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng); và
  • Thủ tục gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng).

Các thủ tục này được thay thế bằng thủ tục cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng).

3. Quy định chi tiết nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

II. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Vào ngày 28/02/2022, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Những nội dung chính như sau:

1. Bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền tại địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP; và
  • Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

Chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đáp ứng điều kiện sau đây:

Chủ xe cơ giới tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg , Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19.

III. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp:

Hỏi: Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động (“GPLĐ”) như thế nào?

Đáp: Người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) khi đáp ứng các điều kiện làm việc tại Việt Nam thì phải xin cấp GPLĐ với trình tự thủ tục như sau:

(i) Bước 1: Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) xin chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐNN. Cụ thể, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến làm việc của NLĐNN, NSDLĐ cần phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(ii) Bước 2: Sau khi nhu cầu sử dụng lao động được chấp thuận, NSDLĐ nộp hồ sơ xin cấp GPLĐ tại cơ quan có thẩm quyền. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày NLĐNN dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, NSDLĐ nộp hồ sơ cho Sở lao động thương binh và xã hội nơi NLĐNN dự kiến làm việc.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #200 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 2/2022 (Phần 2) | Tháng 2/2022 (Phần 1) | Tháng 1/2022 (Phần 3) | Tháng 1/2022 (Phần 2) | Tháng 1/2022 (Phần 1) | Tháng 12/2021 (Phần 5)Tháng 12/2021 (Phần 4)Tháng 12/2021 (Phần 3) | Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.