CNPL tháng 7/2022 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 208 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau

I. Áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN đề ngày 16/6/2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có những nội dung chính sau:

 • Rút trước hạn tiền gửi quy định tại Thông tư này bao gồm: rút trước hạn, chi trả trước hạn và thanh toán trước hạn tiền gửi.
 • Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được áp dụng như sau:
  1. Rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.
  2. Rút trước hạn một phần tiền gửi:
   •  Đối với phần tiền gửi rút trước hạn: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi; và
   •  Đối với phần tiền gửi còn lại: áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

II. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2022/QH15 đề ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Về quyền tác giả và quyền liên quan:

 • Bổ sung khái niệm đồng tác giả. Theo đó, đồng tác giả là trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm với chủ ý là sự đóp góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh; Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.
 • Bổ sung thêm một loại quyền nhân thân có thể chuyển giao: Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản.
 • Về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm đến quyền tác giả: Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép, trả tiền bản quyền với điều kiện là phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.
 • Bổ sung quy định không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Cụ thể, Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.
 • Quy định trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian.

Về quyền Sở hữu công nghiệp:

 • Dấu hiệu âm thanh dưới dạng đồ hoạ có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu.
 • Nhãn hiệu nổi tiếng được xác định dựa trên sự biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam của “một bộ phận công chúng có liên quan” thay vì “người tiêu dùng” như trước đây.
 • Thêm một trường hợp sáng chế mất đi tính mới: Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.
 • Đặt ra vấn đề kiểm soát an ninh đối với sáng chế có tác động đến quốc phòng, an ninh. Theo đó, sáng chế được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền đăng ký của các đối tượng theo quy định chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

III. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp

Hỏi: Dự án đầu tư ở nước ngoài sau khi đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”) ở nước ngoài thì có phải đóng Thuế TNDN tại Việt Nam không?

Đáp: Nếu dự án đầu tư ở nước ngoài phát sinh lợi nhuận và đã đóng Thuế TNDN ở nước ngoài rồi thì nhà đầu tư không phải đóng thuế TNDN ở Việt Nam, mà cơ quan thuế sẽ tiến hành khấu trừ theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, cụ thể như sau:

 1. Nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp Thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định;
 2. Đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp Thuế TNDN ở các nước mà nhà đầu tư Việt Nam đầu tư có mức thuế suất Thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số Thuế TNDN tính theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu Thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như Thuế TNDN) ở nước ngoài, khi tính Thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, nhà đầu tư được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số Thuế TNDN tính theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #208 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 6/2022 (Phần 2) | Tháng 6/2022 (Phần 1) | Tháng 5/2022 (Phần 2) | Tháng 5/2022 (Phần 1) | Tháng 4/2022 (Phần 2) |   Tháng 4/2022 (Phần 1) | Tháng 3/2022 (Phần 2) | Tháng 3/2022 (Phần 1) | Tháng 2/2022 (Phần 2) |Tháng 2/2022 (Phần 1) | Tháng 1/2022 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.