05 lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài

Hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp trong nước (“DNVN”) bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài (“DNNN”) nhưng cần đáp ứng các điều kiện.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ nêu lên những lưu ý khi DNVN nhận bảo lãnh cho khoản vay của DNNN.

1. Pháp luật áp dụng

Để xác định pháp luật áp dụng cho giao dịch bảo lãnh, các bên phải kiểm tra điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định liên quan đến quan hệ bảo lãnh này. Trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác với pháp luật Việt Nam thì áp dụng điều ước quốc tế đó theo quy định của luật Việt Nam.

Nếu các bên có lựa chọn về pháp luật áp dụng thì áp dụng theo pháp luật mà các bên lựa chọn. Trong trường hợp các bên không lựa chọn thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng. Tuy nhiên, pháp luật được áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

2. Chấp thuận của Thủ Tướng Chính Phủ cho phép DNVN bảo lãnh

Theo quy định, DNVN phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới được phép bảo lãnh cho khoản vay của DNNN. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào hướng dẫn về trình tự, thủ tục xin chấp thuận này. Tính đến hiện tại, chưa có thông tin công khai về việc DNVN nào có được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ để bảo lãnh cho DNNN.

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo dự thảo Quyết định quy định về trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài (“Dự Thảo”), nhưng hiện nay vẫn chưa được thông qua.

Như vậy, DNVN cần phải cân nhắc khi bảo lãnh cho DNNN trong khoảng thời gian Dự Thảo chưa được thông qua. Nếu không, DNVN sẽ không thể chuyển tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cũng như giao dịch bảo lãnh có thể bị vô hiệu.

3. Nghĩa vụ và phạm vi bảo lãnh

DNVN có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo yêu cầu từ bên nhận bảo lãnh trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(i) DNNN không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn;

(ii) DNNN không thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn theo thỏa thuận;

(iii) DNNN thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ;

(iv) DNNN thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ;

(v) DNNN không có khả năng thực hiện nghĩa vụ;

(vi) Các trường hợp khác theo thỏa thuận.

DNVN có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho DNNN. Theo đó, nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Bảo đảm bằng tài sản cho nghĩa vụ bảo lãnh

Bên cạnh việc bảo lãnh cho khoản vay, các bên có thể thỏa thuận biện pháp bảo đảm khác bằng tài sản của DNNN hoặc DNVN (ví dụ: cầm cố, thế chấp hoặc cầm giữ tài sản) để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh.

Tuy nhiên, các bên phải đăng ký biện pháp bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

(i) Thế chấp quyền sử dụng đất;

(ii) Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

(iii) Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; hoặc

(iv) Thế chấp tàu biển.

5. Thu hồi nợ bảo lãnh từ DNNN

Sau khi DNVN thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì có quyền yêu cầu DNNN được bảo lãnh phải thanh toán lại khoản bảo lãnh đã được thực hiện. Thủ tục này được gọi là thủ tục “thu hồi nợ bảo lãnh” và được tiến hành thông qua một tài khoản bảo lãnh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 07/04/2022

Người viết: Thư Trần 

Maybe you want to read:

Việt Nam: Các loại báo cáo văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài phải nộp định kỳ

Thủ tục chuyển đổi khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài thành vốn góp vào công ty con

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.