Danh mục các báo cáo phải thực hiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày viết: 08/12/2021

Người viết: Quang Nguyễn

Hiện nay, hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (“Doanh Nghiệp”) được các cơ quan nhà nước giám sát một phần thông qua các báo cáo mà các Doanh Nghiệp phải thực hiện định kỳ. Qua bài viết này, BLawyers Vietnam xin được liệt kê danh mục những báo cáo định kỳ để giúp Doanh Nghiệp nắm rõ về những quy định của pháp luật về vấn đề này và thực hiện một cách đầy đủ.

doanh nghiệp

I. Báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư

1. Báo cáo theo quý

 • Thời hạn thực hiện: Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo. Như vậy việc báo cáo các quý phải được thực hiện vào các thời điểm như sau: Trước ngày 10/4 cho Báo cáo quý 1; trước ngày 10/7 cho Báo cáo quý 2; trước ngày 10/10 cho Báo cáo quý 3; trước ngày 10/1 năm sau cho Báo cáo quý 4 năm trước đó.
 • Nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.
 • Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.1 tại Phụ lục A của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

2. Báo cáo theo năm

 • Thời hạn thực hiện: Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo.
 • Nội dung: Các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.
 • Mẫu báo cáo: Mẫu A. III.2 tại Phụ lục A của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

3. Cơ quan tiếp nhận báo cáo: Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại nơi Doanh Nghiệp có trụ sở.

4. Hình thức nộp báo cáo: Gửi trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

II. Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Trong trường hợp Doanh Nghiệp có người lao động là người nước ngoài, ngoài việc báo cáo sử dụng người lao động thông thường như các doanh nghiệp trong nước, Doanh Nghiệp còn phải thực hiện báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Báo cáo 6 tháng đầu năm

 • Thời hạn thực hiện: Trước ngày 05/7 hằng năm.
 • Mẫu báo cáo: Mẫu số 07/PLI tại Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

2. Báo cáo năm

 • Thời hạn thực hiện: Trước ngày 05/1 của năm sau.
 • Mẫu báo cáo: Mẫu số 07/PLI tại Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

3. Cơ quan tiếp nhận báo cáo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi Doanh Nghiệp có trụ sở.

4. Hình thức nộp báo cáo: Qua hình thức trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

III. Các báo cáo khác

Chúng tôi nêu thêm một số ví dụ về các báo cáo mà Doanh Nghiệp phải thực hiện như sau:

 • Tùy vào lĩnh vực, ngành nghề riêng của mình, Doanh Nghiệp phải thực hiện các báo cáo tương ứng với những lĩnh vực, ngành nghề đó.
 • Nếu Doanh Nghiệp có khoản vay nước ngoài thì phải thực hiện báo cáo liên quan đến khoản vay nước ngoài tới Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
 • Nếu Doanh Nghiệp trong sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại thì phải thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sản xuất xe điện tại Việt Nam?

04 lưu ý cho nhà đầu tư Nhật Bản trước khi đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư phải làm gì khi tạm ngừng dự án đầu tư ở Việt Nam?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.