6 điều người sử dụng lao động không được làm đối với người lao động trong thời kì dịch bệnh Covid-19

Ngày viết: 15/6/2021

Tác giả: Thư Trần và Huy Nguyễn

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Covid-19 đang gây tác động lớn đến việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Rất nhiều người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) phải thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của Covid-19, kể cả cho người lao động (“NLĐ”) nghỉ việc. Nhưng giới hạn của luật Việt Nam với các biện pháp đó là gì?

Chúng tôi sẽ nêu ra 6 điều mà NSDLĐ không được thực hiện đối với NLĐ như sau:

1. Không được tự ý chuyển hoặc tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) quá 60 ngày làm việc/ năm

Theo Bộ luật lao động 2019, khi gặp khó khăn đột xuất do dịch bệnh nguy hiểm, NSDLĐ không được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ quá 60 ngày làm việc trong một năm nếu:

  1. Chưa được sự đồng ý của NLĐ bằng văn bản;
  2. Không báo trước cho NLĐ ít nhất 03 ngày làm việc; và
  3. Trả lương công việc mới thấp hơn 85% tiền lương công việc cũ và thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đừng bỏ qua: 4 thay đổi đáng lưu ý về bộ luật lao động mới của Việt Nam

2. Không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ (trong trường hợp dịch bệnh)

Theo BLLĐ, NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm mà NSDLĐ chưa tìm mọi biện pháp khắc phục. Theo đó, NSDLĐ phải chứng minh được việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục mà không được nên buộc phải cắt giảm NLĐ.

Đừng bỏ qua: Đã cập nhật: Thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động?

3. Không được vi phạm việc thanh toán tiền lương ngừng việc với NLĐ

Trong trường hợp các bên thỏa thuận ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm, NSDLĐ không được trả tiền lương ngừng việc 14 ngày đầu tiên thấp hơn mức lương tối thiểu.

4. Không được yêu cầu NLĐ bồi thường thiệt hại trong trường hợp đặc biệt

NSDLĐ không được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép vì lý do dịch bệnh nguy hiểm mà NLĐ không lường trước được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

5. Không được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo quy định của pháp luật, NSDLĐ không được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó khăn về dịch bệnh, khi chưa đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau đây:

  1. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra;
  2. Phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên do ảnh hưởng của Covid 19;
  3. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

6. Không được lơ là việc chấp hành các chỉ thị của Chính phủ về dãn cách xã hội

Theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg, 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của UBND các cấp đã ban hành, những địa phương phải áp dụng giãn cách xã hội thì NSDLĐ khi tổ chức cho NLĐ làm việc trong các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu… không được lơ là các biện pháp chống dịch như:

  1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;
  2. Yêu cầu NLĐ khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp; và
  3. Các yêu cầu khác theo quy định của Chính phủ.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của NLĐ, NSDLĐ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của pháp luật Lao động và pháp luật có liên quan trong thời kì dịch bệnh Covid-19.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Đã cập nhật: Thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động?

8 điểm cần lưu ý trước khi giao kết Hợp đồng lao động (từ ngày 01/01/2021)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.