Khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như thế nào?

Khi phát hiện việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của cơ quan có thẩm quyền xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mình thì doanh nghiệp phải là gì? Thực hiện khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ này có được không và thủ tục để thực hiện quyền khiếu nại này là gì? 

BLawyers Vietnam  xin cung cấp đến bạn đọc thông tin cần thiết về vấn đề này.

I. Ai có quyền khiếu nại việc cấp văn bằng sở hữu trí tuệ?

Khi phát hiện việc cấp văn bằng sở hữu trí tuệ có sai sót, nhầm lẫn thì người nộp đơn có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

II. Thời hiệu khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Theo từng giai đoạn khiếu nại mà thời hiệu khiếu nại sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

(i) Khiếu nại lần đầu phải được thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc cấp văn bằng bảo hộ.

(ii) Trường hợp khiếu nại lần đầu không đạt được kết quả mong muốn hoặc khiếu nại không được giải quyết, doanh nghiệp có thể thực hiện khiếu nại lần hai. Khiếu nại lần thứ hai có thời hiệu là 30 ngày.

Đối với trường hợp khiếu nại đó không được giải quyết thì thời điểm tính thời hiệu khởi kiện là ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu. Và, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì thời hạn được tính sau nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

III. Thủ tục khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

1. Chuẩn bị hồ sơ

Lưu ý rằng, nội dung đơn khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

2. Nộp đơn khiếu nại

Đối với khiếu nại lần đầu, doanh nghiệp có thể lựa chọn việc nộp trực tiếp hoặc thông qua bưu điện đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và các Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng; hoặc qua bưu điện đến địa chỉ các cơ quan kể trên.

Đối với khiếu nại lần hai, doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc thông qua bưu điện đến Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết hoặc thông báo cho người nộp đơn trong trường hợp không thụ lý giải quyết.

Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

4. Công bố

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 07/04/2022

Người viết: Tuyến Phạm

Maybe you want to read:

Sơ lược về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Việt Nam: 04 lưu ý về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Việt Nam: 04 lưu ý về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.