Danh mục chi tiết về chính sách ưu đãi và thủ tục đăng ký hoạt động hệ thống điện mặt trời mái nhà

Ngày viết: 19/7/2021

Tác giả: Linh Nguyễn và Thư Trần

Hiện nay, dự án điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là khi Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg để khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án điện mặt trời mái nhà cũng đang là đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.

Để hoạt động một cách hợp pháp tại Việt Nam, dự án điện mặt trời mái nhà phải tuân theo các yêu cầu của quy định pháp luật về điều kiện cũng như thủ tục đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Qua bài viết này, luật sư BLawyers Vietnam xin chia sẻ với bạn đọc về các chính sách ưu đãi đầu tư và thủ tục đăng ký hoạt động dự án này.

A. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ (“ĐMTMN”)

1. Chính sách ưu đãi đầu tư

Dự án ĐMTMN thuộc ngành nghề “Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải” nên thuộc diện đặc biệt ưu đãi đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư khi thực hiện dự án ĐMTMN sẽ được xem xét giảm 50% tiền bảo đảm thực hiện dự án.

Một số trường hợp khác dự án có thể được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

 • Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên hoặc sử dụng từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên là người khuyết tật;
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định; và
 • Các dự án khác theo quy định của luật.
2. Chính sách ưu đãi về thuế

Bên cạnh việc nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư thì trong giai đoạn thực hiện dự án, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định. Các chính sách thuế mà nhà đầu tư dự án ĐMTMN có thể được hưởng ưu đãi như sau:

2.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 1. Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới;
 2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
 3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).
2.2. Thuế nhập khẩu
 1. Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho phép để tạo tài sản cố định; và
 2. Xét miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.
2.3. Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

Nhà nước sẽ hoàn thuế GTGT đối với dự án:

 1. Dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư;
 2. Góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký;
 3. Đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định;
 4. Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 5. Có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư chưa được khấu trừ; và
 6. Số thuế GTGT còn lại từ 300 triệu đồng trở lên.
2.4. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất (nếu có)

Nhà đầu tư cần xác định những ưu đãi đầu tư được hưởng và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Đừng bỏ qua: Các quy định thuế mới có ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở Việt Nam

B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐMTMN

Theo quy định chung, ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện. Bên cạnh đó, phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

Chỉ khi đáp ứng được các điều kiện cơ bản về ĐMTMN nêu trên, chủ đầu tư được tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động dự án ĐMTMN.

Để có cái nhìn tổng quát về quy trình đăng ký thực hiện dự án ĐMTMN, nhà đầu tư có thể tham khảo quy trình sau:

 1. Bước 1: Xin Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư);
 2. Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài);
 3. Bước 3: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 4. Bước 4: Xin các loại giấy phép hoạt động khác gồm:
  • Giấy phép xây dựng; và
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Quy trình cụ thể như sau:

1. Xin Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư)
1.1. Hồ sơ yêu cầu

Nhà đầu tư phải xác định trường hợp dự án ĐMTMN thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính Phủ hay UBND cấp tỉnh.

Theo đó, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định;
 4. Đề xuất dự án đầu tư;
 5. Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 6. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; và
 7. Tài liệu khác liên quan (nếu có).

Đừng bỏ qua: Mẫu hợp đồng mua bán điện cho hệ thống điện mặt trời mái nhà theo luật Việt Nam

1.2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Trình tự thủ tục xin Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư tùy thuộc vào cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư:

(i) Đối với dự án thuộc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“Bộ KH&ĐT”).

Thời gian dự kiến: Ít nhất 105 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thông qua quy trình theo luật định.

(ii) Đối với dự án thuộc chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính Phủ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ KH&ĐT.

Thời gian dự kiến: Ít nhất 58 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thông qua quy trình theo luật định.

(iii) Đối với dự án thuộc chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (“Sở KH&ĐT”) cấp tỉnh.

Thời gian dự kiến: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở KH&ĐT phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Sau thời hạn 50 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(iv) Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.3. Đăng ký tài khoản ký quỹ

Nhà đầu tư tiến hành đăng ký tài khoản ký quỹ với Sở KH&ĐT sau khi có Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư phải nộp số tiền ký quỹ vào tài khoản hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ ký quỹ.

Theo đó, mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

 1. Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;
 2. Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;
 3. Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

Dự án điện mặt trời được giảm 50% mức ký quỹ trên vì thuộc diện ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư năng lượng tái tạo.

2. Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCN ĐKĐT”)
2.1. Đối với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo Mục 1, nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp GCN ĐKĐT, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp GCN ĐKĐT tại Sở KH&ĐT như sau:

 1. Bước 1: Nộp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;
 2. Bước 2: Nhận GCN ĐKĐT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận.
2.2. Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN ĐKĐT như mục 1.1 đến Sở KH&ĐT.

Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo mục 1.1, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp GCN ĐKĐT.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT phải cấp GCN ĐKĐT.

3. Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCN ĐKDN”)

Nhà đầu tư cần xác định ngành nghề và mã ngành liên quan đến việc thực hiện dự án ĐMTMN để đăng ký với cơ quan Nhà nước.

3.1. Hồ sơ yêu cầu

Đối với loại hình Công ty TNHH Một thành viên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật; và
 4. GCN ĐKĐT (nếu thuộc trường hợp cấp GCN ĐKĐT).

Đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 5. GCN ĐKĐT (nếu thuộc trường hợp cấp GCN ĐKĐT).
3.2. Trình tự, thủ tục thực hiện
 1. Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 2. Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ hoặc ra thông báo sửa đổi bổ sung;
 3. Bước 3: Nhận GCN ĐKDN.

Đừng bỏ qua:Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

4. Xin các loại giấy phép hoạt động khác
4.1. Giấy phép xây dựng (“GPXD”)

ĐMTMN được xem là công trình xây dựng theo Luật Xây dựng hiện hành. Do đó, một dự án ĐMTMN cần phải có GPXD để được phép lắp đặt.

Tuy nhiên, một số dự án xây dựng được miễn GPXD theo quy định.

Tùy thuộc vào tình trạng công trình xây dựng khi lắp đặt ĐMTMN, nhà đầu tư phải có giấy phép tương ứng sau:

 1. GPXD mới: đối với dự án, công trình mới hoặc dự án công trình chưa khởi công nhưng hết thời hạn gia hạn GPXD;
 2. Giấy phép sửa chữa và cải tạo: tòa nhà nơi lắp đặt hệ thống ĐMTMN đã được cấp GPXD nhưng khi lắp đặt ĐMTMN có sự thay đổi về kết cấu xây dựng ban đầu của tòa nhà.

Sau khi được cấp GPXD, nhà đầu tư phải thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày khởi công xây dựng công trình, kể cả trường hợp được miễn GPXD.

4.2. Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (“GCN PCCC”)

GCN PCCC là giấy phép bắt buộc để vận hành một dự án ĐMTMN theo luật định.

Tùy từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là căn cứ vào quy mô dự án, trước hết chủ đầu tư phải được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế. Trong tường hợp, dự án ĐMTMN được thực hiện tại một tòa nhà hiện hữu đã đủ điều kiện về PCCC vẫn phải nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát PCCC để xin xác nhận đủ điều kiện. Tuy nhiên, khi thiết kế tòa nhà hiện hữu có thay đổi hoặc nếu lắp đặt hệ thống tại một tòa nhà mới chưa được thẩm định thiết kế thì chủ cơ sở phải nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định thiết kế đủ điều kiện PCCC để được cấp GCN PCCC theo quy định.

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là cơ quan thực hiện cấp GCN PCCC.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, nhà đầu tư tiến hành đăng ký đăng ký đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện theo mẫu hợp đồng và giá mua điện được Bộ Công Thương quy định. Tuy nhiên, Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ban hành Biểu giá mua điện có hiệu lực đối với các dự án ĐMTMN trong giai đoạn từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2020 và chưa có văn bản hướng dẫn mới về giá mua điện. Vì vậy, nhà đầu tư dự án giai đoạn sau ngày 31/12/2020 phải tạm dừng việc ký hợp đồng mua bán điện cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tóm lại, có thể thấy ĐMTMN hiện đang là dự án được Nhà nước Việt Nam khuyến khích phát triển và nhận được nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư, ưu đãi về thuế. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng phải tuân theo đúng thủ tục đăng ký hoạt động và cấp phép liên quan để đảm bảo thực hiện và phát triển hệ thống ĐMTMN tại Việt Nam.

Đừng bỏ qua: Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Các loại giấy phép cần có cho dự án điện mặt trời mái nhà

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.