8 điểm cần lưu ý trước khi giao kết Hợp đồng lao động (từ ngày 01/01/2021)

Người viết: Vi Trần, Huy Nguyễn & Thảo Nguyễn

Bộ Luật Lao động mới của Việt Nam (“BLLĐ 2019”) sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2021. BLLĐ 2019 có nhiều sự thay đổi đáng kể so với Bộ luật trước đây liên quan đến hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) giữa người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) và người lao động (“NLĐ”). Do đó, các bên khi tham gia HĐLĐ cần lưu ý những thay đổi này để đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật và phòng ngừa những rủi ro từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua bài viết này, Công ty Luật BLawyers Vietnam sẽ tóm tắt những thay đổi liên quan đến HĐLĐ để các bên tham gia cân nhắc và chấp hành những quy định mới.

Hợp đồng lao động (kể từ ngày 01/01/2021)

1. Tên gọi HĐLĐ không ảnh hưởng đến việc xác định quan hệ lao động

Theo BLLĐ 2019, HĐLĐ là bất kỳ hợp đồng nào điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa NLĐ và NSDLĐ. Trước khi BLLĐ 2019 có hiệu lực, NSDLĐ có thể ký “hợp đồng dịch vụ” với NLĐ, theo đó NLĐ sẽ cung cấp dịch vụ cho NSDLĐ và tuân thủ theo những điều khoản có nội dung về tiền công, địa điểm làm việc, quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ. Từ 01/01/2021, tên gọi của hợp đồng sẽ không quyết định bản chất của nó nếu như hợp đồng đó có những nội dung về quan hệ lao động.

Đừng bỏ qua: 4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam

2. Hình thức HĐLĐ

HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng. Các bên có thể giao kết HĐLĐ thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử 2005. HĐLĐ được giao kết theo hình thức này có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

3. Loại HĐLĐ

Không còn quy định ba loại HĐLĐ như BLLĐ trước đây, BLLĐ 2019 chỉ công nhận hai loại hợp đồng sau đây:

 1. HĐLĐ xác định thời hạn với thời gian tối đa là 36 tháng; và
 2. HĐLĐ không xác định thời hạn.

Lưu ý, NSDLĐ và NLĐ chỉ được ký HĐLĐ xác định thời hạn tối đa 2 lần. Nếu sau đó NSDLĐ và NLĐ tiếp tục mối quan hệ lao động thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

4. Thử việc

Thử việc không áp dụng đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng. Đáng chú ý, thời hạn thử việc đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp có thể kéo dài đến 180 ngày.

5. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

BLLĐ 2019 đã mở rộng các trường hợp cho phép NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ so với BLLĐ 2012. Theo đó, NLĐ có thể tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nếu họ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoặc được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước hoặc của doanh nghiệp đối với phần vốn tại doanh nghiệp khác.

6. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ

NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước được quy định tại BLLĐ 2019. Ngoài ra, NLĐ còn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần phải báo trước trong những trường hợp sau đây:

 1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
 2. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
 3. Bị NSDLĐ ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; cưỡng bức lao động;
 4. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 5. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
 6. Đủ tuổi nghỉ hưu;
 7. NSDLĐ cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ.

7. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ không phải thông báo trước cho NLĐ

NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không phải báo trước cho NLĐ nếu NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, hoặc NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

8. Giải quyết thời hạn chấm dứt HĐLĐ

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ còn nợ. Tuy nhiên, hai bên có thể thực hiện việc thanh toán dài hơn 14 ngày nhưng không được quá 30 ngày trong các trường hợp sau đây:

 1. NSDLĐ là tổ chức chấm dứt hoạt động;
 2. NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
 3. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 4. Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Đừng bỏ qua: Rủi ro thường gặp hậu giao dịch mua bán và sáp nhâp (M&A)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung nêu trên, vui lòng liên hệ BLawyers Vietnam qua email consult@blawyersvn.com. Chúng tôi mong được nghe từ bạn.

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.