4 loại giấy phép mà nhà kinh doanh rượu cần tìm hiểu trước khi thực hiện tại Việt Nam

Ngày viết: 26/8/2021

Tác giả: Linh Nguyễn

Rượu là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Điều kiện này áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh thì nhà đầu tư nước ngoài còn phải xin giấy phép kinh doanh rượu. Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam giới thiệu về các loại giấy phép phải có khi kinh doanh đồ uống có cồn từ 5,5 độ cồn trở lên.

giấy phép rượu

1. Giấy phép kinh doanh rượu là gì?

Giấy phép kinh doanh rượu là một loại giấy phép mà doanh nghiệp phải thực hiện xin cấp phép trước khi hoạt động kinh doanh rượu (giấy phép con).

Giấy phép kinh doanh rượu gồm các loại sau:

 1. Giấy phép phân phối rượu;
 2. Giấy phép bán buôn rượu;
 3. Giấy phép bán lẻ rượu; và
 4. Bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ thì không phải xin giấy phép nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý cấp Quận/ Huyện nên bên dưới chúng tôi sẽ nêu quy trình như một loại giấy phép.

2. Các loại giấy phép kinh doanh rượu

Nhà đầu tư cần xác định phạm vi hoạt động để xác định chính xác loại giấy phép mình cần xin để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật. Dưới đây là các loại giấy phép phải có khi kinh doanh đồ uống có cồn từ 5,5 độ cồn trở lên:

2.1. Giấy phép phân phối rượu

Phạm vi hoạt động:

  • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác;
  • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố được cấp phép;
  • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
  • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
  • Thương nhân có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu.

Điều kiện để được cấp phép hoạt động:

  • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính);
  • Tại mỗi địa bàn tỉnh phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu;
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

Cơ quan cấp phép: Bộ

2.2. Giấy phép bán buôn rượu

Phạm vi hoạt động:

  • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác;
  • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
  • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
  • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Điều kiện để được cấp phép hoạt động:

  • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu.
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Cơ quan cấp phép: Sở

2.3. Giấy phép bán lẻ rượu

Phạm vi hoạt động:

  • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu;
  • Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

Điều kiện để được cấp phép hoạt động:

  • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Cơ quan cấp phép: Quận/ Huyện

2.4. Bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Phạm vi hoạt động:

  • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;
  • Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

Điều kiện để được cấp phép hoạt động:

  • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
  • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;
  • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Cơ quan cấp phép: Quận/ Huyện

Như vậy, việc xác định phạm vi hoạt động và các điều kiện sẽ giúp các nhà đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và xin cấp phép các loại giấy phép kinh doanh rượu cần thiết trước khi bắt đầu hoạt động. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ hiểu đúng và đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sản xuất xe điện tại Việt Nam?

04 lưu ý cho nhà đầu tư Nhật Bản trước khi đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư phải làm gì khi tạm ngừng dự án đầu tư ở Việt Nam?

Ưu đãi đầu tư – Các nhà đầu tư từ Đông Nam Á nên chú ý khi đầu tư vào Việt Nam?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.