Nghĩa vụ thuế khi bán tài sản của một doanh nghiệp tại Việt Nam

Một doanh nghiệp tại Việt Nam khi bán tài sản có nghĩa vụ phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) cho Nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nắm một số lưu ý về các nghĩa vụ thuế này khi thực hiện giao dịch bán tài sản.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ nêu sơ bộ 2 lưu ý bên dưới.

1. Thuế GTGT khi bán tài sản của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT khi bán tài sản của chính doanh nghiệp và thu tiền về. Theo đó, thuế GTGT mà doanh nghiệp phải chịu bằng (=) giá trị tài sản nhân (x) với thuế suất thuế GTGT tùy loại tài sản (các mức thuế suất thuế GTGT gồm 0%, 5% và 10%).

Theo đó, doanh nghiệp bán tài sản phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định pháp luật.

2. Thuế TNDN khi bán tài sản của doanh nghiệp

a. Quy định chung

Doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TNDN trên thu nhập từ việc bán tài sản. Theo đó, thu nhập từ việc bán tài sản sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. Thuế TNDN mà doanh nghiệp phải chịu sẽ được tính như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Lưu ý, đối với tài sản cố định của doanh nghiệp đưa vào khấu hao thì thu nhập chịu thuế sẽ bằng (=) doanh thu thu được từ việc bán tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm bán và trừ (-) các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc bán tài sản cố định.

b. Thuế TNDN khi chuyển nhượng bất động sản

Khi chuyển nhượng một tài sản là bất động sản đứng tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN như sau :
Thuế TNDN = [((Doanh thu – chi phí chuyển nhượng BĐS – Giá vốn BĐS) + các khoản thu nhập khác) – thu nhập miễn thuế – các khoản lỗ kết chuyển] x 20%

Trong đó, doanh thu được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng mua bán bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có).

Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 10/06/2022

Người viết: Thư Trần

Maybe you want to read:

05 lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài

3 vấn đề cần xem xét khi mua tài sản trong giao dịch M&A

Giải thể doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19: 7 vấn đề cần lưu ý

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.